Prostaglandin D2 synthase

(Redirected from Prostaglandin D synthase)
Jump to: navigation, search
prostaglandin D2 synthase 21kDa (brain)
Identifiers
Symbol PTGDS
Entrez 5730
HUGO 9592
OMIM 176803
RefSeq NM_000954
UniProt P41222
Other data
EC number 5.3.99.2
Locus Chr. 9 q34.2-34.3

Prostaglandin D2 synthase generates prostaglandin D2 from prostaglandin H2.


Linked-in.jpg